برنامه های تلویزیونی
برنامه اساس های ایمان مسیحی - تاجیک
الان ببین
سفر صلیب
الان ببین
برنامه کافه ساحلی
الان ببین
برنامه روزهای جوانی
الان ببین
برنامه هنر تفسیر کتاب مقدس
الان ببین
برنامه سایه روشن
الان ببین
برنامه آخر هفته
الان ببین
برنامه اعتقادنامه رسولان
الان ببین
برنامه ملک پرستش
الان ببین
برنامه های زنده
دوشنبه
سه‌شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه‌شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه‌شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه‌شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه‌شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه‌شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه‌شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه‌شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه‌شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه‌شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
شنبه
یکشنبه
با ما تماس بگیرید
DOWNLOAD OUR SAT-7 PLUS APP
Branding
پرستش با شما
کلیسا برای افغانستان
دنیای کودک و نوجوان
ایستگاه جوانی
برنامه های زنده
زن و زندگی
امید نو
نان روزانه