فرکانس
ماهواره: یاهست 13 در 52.5 درجه شرقی قطبش: عمودی فرکانس: 11.958 گیگاهرتز
نمایش های زنده برتر نمایش همه