علامت سوال یک برنامه زنده هفتگی است که  هر سه شنبه ساعت ۱۹:۳۰ الی ۲۰:۳۰ به وقت ایران پخش می شود٬سالی ممتازی مجری این برنامه هستند.  کارشناس برنامه با توجه به نیاز و درخواست بینندگان، موضوع خاصی را تعلیم می دهند و به سوالات دریافتی از بینندگان پاسخ داده میشود .
برنامه زمانبندی
سه‌شنبه
07:30 PM - 08:30 PM
پنجشنبه
03:00 AM - 04:00 AM
شنبه
10:00 AM - 11:00 AM
33:31
باتلاقEpisode 13
38:18
باتلاق Episode 12
36:29
باتلاق Episode 11
37:17
باتلاق Episode 10
37:16
باتلاق Episode 9
38:04
باتلاق Episode 8
37:05
باتلاق Episode 7
40:10
باتلاق Episode 6
37:52
باتلاق Episode 5
38:56
باتلاق Episode 4