تست برای برنامه زنده

خودمونی برنامه هفتگی میباشد که هر یکشنبه ساعت ۱۹:۳۰ به صورت شبه زنده پخش میشود . سالی ممتازی و هنگامه برجی مجریان اصلی این برنامه میباشند.  هر قسمت با توجه به موضوع مورد نظر، میهمان مخصوص خود را خواهد داشت. فصل جدید خودمونی، عمدتا به موضوعات حقوقی و مدنی و اجتماعی میپردازد.
برنامه زمانبندی
سه‌شنبه
03:00 PM - 04:00 PM
جمعه
01:30 PM - 02:30 PM
یکشنبه
07:30 PM - 08:30 PM
slide image
slide image
slide image
slide image
slide image
slide image