.این برنامه هر چهارشنبه ساعت ۲۰:۳۰ به وقت ایران به صورت زنده پخش میشود . برنامه زنده محله ما که با اجرای کشیش میلتن و همسرشون خواهر شمیران میباشد 
موضوعات فرهنگی و اجتماعی در این برنامه مد نظر هستند و مورد بررسی  و بحث قرار میگیرند و همچنین به معضل اعتیاد  و جوانب ان پرداخته میشود
برنامه زمانبندی
چهارشنبه
07:30 PM - 08:30 PM
پنجشنبه
10:30 AM - 11:30 AM
شنبه
11:30 AM - 12:30 AM
slide image
28:53
رهاییEpisode 10
25:56
شبکه تاریکEpisode 9
29:39
رو در روEpisode 8
32:42
محکومیتEpisode 7
34:03
دلالی وارونهEpisode 6
28:09
مثل روز اولEpisode 5
28:35
آقای محترمEpisode 4
24:05
بدون هیچ ردیEpisode 3
27:45
یک اسم و چند عددEpisode 2
26:17
مدرک بی گناهیEpisode 1