مخاطبین برنامه  هویتی نو  زنان فارسی زبان میباشند  و هدف این برنامه  در میان گذاشتن پیام خوش انجیل و نجات با زنان فارسی زبان و دعوت انها به مسیح میباشد
در این صورت انها خواهند توانست  اهداف زندگی و حیات ابدی خود را درک  کنند و از کتاب مقدس و حقایق ان نیز تعلیم بگیرند. زمانی که زنان هویت خود را در مسیح بیابند میتوانند نقش خود را در اجتماع و در  خانواده خود درک کنند و بر مشکلاتشان غلبه یابند. مجریان این برنامه رزیتا هوسپیان و منصوره هستند
برنامه زمانبندی
دوشنبه
07:30 PM - 08:30 PM
چهارشنبه
03:00 PM - 04:00 PM
یکشنبه
03:00 AM - 04:00 AM
slide image