برنامه هفتگی گلپند به صورت زنده برای بچه ها در روزهای پنجشنبه ساعت ۱۶ تا ۱۷ به وقت ایران پخش میشود. این برنامه شامل سوالات مسابقه  و قسمتهای اموزشی مانند داستانهای کتاب مقدس  و موزیک ونمایش و معرفی کتاب میباشد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

برنامه زمانبندی
دوشنبه
05:00 PM - 06:00 PM
پنجشنبه
04:00 PM - 05:00 PM
شنبه
08:00 AM - 09:00 AM
slide image